آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

درباره ما

این سایت با هدف تسهیل گری در دسترسی به اطلاعات بین کلیه ذینفعان صنعت مسکن و ساختمان (خریداران، فروشندگان، اجاره دهندگان، اجاره کنندگان) طراحی شده است. لذا این سایت کلیه حلقه های زنجیره ارزش صنعت ساختمان را بهم متصل کرده و هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات فوق را از بین برده است.

صاحب امتیاز

علاء الدین ضیایی