آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار چمران
5 روز پیش اضافه شده
25000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار چمران
5 روز پیش اضافه شده
18000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: خيابان قصرالدشت
7 روز پیش اضافه شده
1074 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: بلوار کريم خان زند
7 روز پیش اضافه شده
330 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: بلوار شهيد رجايي
7 روز پیش اضافه شده
600 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: بلوار کريم خان زند
10 روز پیش اضافه شده
330 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
واقع در: بلوار شهرک صدرا
11 روز پیش اضافه شده
1925 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصر دشت
11 روز پیش اضافه شده
1700 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار کريم خان زند
11 روز پیش اضافه شده
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان لطفعلي خان زند
14 روز پیش اضافه شده
1100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار کريم خان زند
14 روز پیش اضافه شده
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان حضرتي
15 روز پیش اضافه شده
700 مترمربع
قیمت توافقی