آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - قصر دشت - قصردشت
3 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160578
230 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - بلوار گلستان
21 روز پیش اضافه شده
شناسه: 160580
150 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهرصدرا - جاده صدرا
21 روز پیش اضافه شده
شناسه: 160579
544 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهرصدرا - جاده صدرا
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160572
544 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - 137
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160573
145 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهر شیراز - ستارخان - بعثت ۲۴
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160574
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - قدوسی شرقی
8 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160571
200 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - قدوسی شرقی
8 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160570
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - ایمان جنوبی
10 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160569
200 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: شهر شیراز - ایمان شمالی
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160568
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - ایمان شمالی
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160567
600 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - خیابان پزشکان
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160566
224 مترمربع
قیمت توافقی