آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: بلوار آفرينش
2 ماه پیش اضافه شده
155 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار پاسداران
2 ماه پیش اضافه شده
100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار پاسداران
2 ماه پیش اضافه شده
144 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
واقع در: خيابان شهداي جواديه
3 ماه پیش اضافه شده
423 مترمربع
قیمت توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن و اجاره آپارتمان
واقع در: بلوار ستارخان
3 ماه پیش اضافه شده
180 مترمربع
قیمت توافقی
رهن و اجاره ویلایی
رهن و اجاره ویلایی
واقع در: بلوار شهيد قدوسي غربي
3 ماه پیش اضافه شده
250 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
3 ماه پیش اضافه شده
1750 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: بلوار شهرک صدرا
3 ماه پیش اضافه شده
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: خيابان شهيد منصور آبادي
3 ماه پیش اضافه شده
1100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
3 ماه پیش اضافه شده
450 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: خيابان دانش اموز
3 ماه پیش اضافه شده
520 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: بلوار شهيد قدوسي غربي
3 ماه پیش اضافه شده
1000 مترمربع
قیمت توافقی