آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار پاسداران
15 روز پیش اضافه شده
100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار پاسداران
15 روز پیش اضافه شده
144 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
واقع در: خيابان شهداي جواديه
23 روز پیش اضافه شده
423 مترمربع
قیمت توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن و اجاره آپارتمان
واقع در: بلوار ستارخان
23 روز پیش اضافه شده
180 مترمربع
قیمت توافقی
رهن و اجاره ویلایی
رهن و اجاره ویلایی
واقع در: بلوار شهيد قدوسي غربي
23 روز پیش اضافه شده
250 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
یک ماه پیش اضافه شده
1750 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: بلوار شهرک صدرا
یک ماه پیش اضافه شده
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: خيابان شهيد منصور آبادي
یک ماه پیش اضافه شده
1100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
یک ماه پیش اضافه شده
450 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: خيابان دانش اموز
یک ماه پیش اضافه شده
520 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: بلوار شهيد قدوسي غربي
یک ماه پیش اضافه شده
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان تاکستان
یک ماه پیش اضافه شده
105 مترمربع
قیمت توافقی