آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

مشارکت در سرمایه گذاری ویلایی
مشارکت در سرمایه گذاری ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
23 ساعت پیش اضافه شده
1116 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: بلوار ستارخان شرقي
2 روز پیش اضافه شده
220 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: خيابان قصرالدشت
3 روز پیش اضافه شده
1450 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان شهيد گودرزي
3 روز پیش اضافه شده
147 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان شهيد گودرزي
3 روز پیش اضافه شده
124 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: بلوار چمران
7 روز پیش اضافه شده
3600 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان دادفر
7 روز پیش اضافه شده
250 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان دادفر
7 روز پیش اضافه شده
520 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان قصرالدشت
7 روز پیش اضافه شده
360 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار گلستان
7 روز پیش اضافه شده
120 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار گلستان
7 روز پیش اضافه شده
90 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار گلستان
7 روز پیش اضافه شده
60 مترمربع
قیمت توافقی