آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - ایمان جنوبی
2 روز پیش اضافه شده
شناسه: 160569
200 مترمربع
قیمت توافقی
فروش باغ
فروش باغ
واقع در: شهر شیراز - ایمان شمالی
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160568
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - ایمان شمالی
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160567
600 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - خیابان پزشکان
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160566
224 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - باغ تخت - بلوار آزادی
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160565
64 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - بلوار سیبویه
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160564
120 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - خیابان شیمی گیاه
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160563
150 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - جاده صدرا
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160562
100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - شهید رجایی - بلوار شهید رجایی۱۰
2 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160559
354 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - غدیر جنوبی - خیابان جویبار
2 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160558
110 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهر شیراز - قدوسی غربی
6 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160534
230 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - بلوار کریمخان زند
6 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160530
70 مترمربع
قیمت توافقی