آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160529
80 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر تهران - آزادراه شهید فهمیده
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160527
80 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - ۲
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160526
600 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - ۲۶
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160525
500 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - سنگ سیاه
7 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160522
300 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر رشت - بلوار شهید انصاری
8 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160457
230 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - شریف آباد - ۱۵/۲
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160437
60 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در:
10 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160431
70 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در:
10 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160430
70 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در:
10 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160429
240 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - همت جنوبی - بلوار پاسداران
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160428
100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در:
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160427
144 مترمربع
قیمت توافقی