آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان تاکستان
3 ماه پیش اضافه شده
105 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: بلوار شهيد رجائي
3 ماه پیش اضافه شده
210 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
واقع در: خيابان گلستان
3 ماه پیش اضافه شده
2500 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
مشارکت در سرمایه گذاری زمین
واقع در: خيابان گلستان
3 ماه پیش اضافه شده
2500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: خيابان قصرالدشت
3 ماه پیش اضافه شده
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: خيابان گلها
3 ماه پیش اضافه شده
110 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: بلوار کريم خان زند
3 ماه پیش اضافه شده
21 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار چمران
4 ماه پیش اضافه شده
25000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: بلوار چمران
4 ماه پیش اضافه شده
18000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش کلنگی
فروش کلنگی
واقع در: خيابان قصرالدشت
4 ماه پیش اضافه شده
1074 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: بلوار کريم خان زند
4 ماه پیش اضافه شده
330 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: بلوار شهيد رجايي
4 ماه پیش اضافه شده
600 مترمربع
قیمت توافقی