فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - جاده صدرا
8 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160562
100 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - شهید رجایی - بلوار شهید رجایی۱۰
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160559
354 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - غدیر جنوبی - خیابان جویبار
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160558
110 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهر شیراز - قدوسی غربی
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160534
230 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - بلوار کریمخان زند
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160530
70 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160529
80 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر تهران - آزادراه شهید فهمیده
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160527
80 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - ۲
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160526
600 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - ۲۶
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160525
500 مترمربع
قیمت توافقی
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
مشارکت در سرمایه گذاری هتل
واقع در: شهر شیراز - سیاه سنگ - سنگ سیاه
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160522
300 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر رشت - بلوار شهید انصاری
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160457
230 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - شریف آباد - ۱۵/۲
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160437
60 مترمربع
قیمت توافقی