آتلیه معماری

اکنون

ایده های نوین معماری

مشاهده پروژه ها

فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر مشهد - صیاد شیرازی
2 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160586
254 مترمربع
قیمت توافقی
فروش تجاری
فروش تجاری
واقع در: شهر شیراز - ستارخان - بعثت ۲۴
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160589
431 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهر شیراز - قصرالدشت
یک ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160587
1000 مترمربع
قیمت توافقی
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - قصر دشت - قصردشت
5 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160578
230 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - بلوار گلستان
2 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160580
150 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهرصدرا - جاده صدرا
2 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160579
544 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهرصدرا - جاده صدرا
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160572
544 مترمربع
قیمت توافقی
پیش فروش آپارتمان
پیش فروش آپارتمان
واقع در: شهر شیراز - 137
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160573
145 مترمربع
قیمت توافقی
فروش زمین
فروش زمین
واقع در: شهر شیراز - ستارخان - بعثت ۲۴
9 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160574
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - قدوسی شرقی
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160571
200 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - قدوسی شرقی
11 ماه پیش اضافه شده
شناسه: 160570
500 مترمربع
قیمت توافقی
فروش ویلایی
فروش ویلایی
واقع در: شهر شیراز - ایمان جنوبی
یک سال پیش اضافه شده
شناسه: 160569
200 مترمربع
قیمت توافقی